Rodzaje usługCeny importowe/eksportowe w UAH bez VAT

Deklarowanie

1Strona główna ZC (pierwszy produkt, kod UKTZD) 1800

2Dodatkowa strona ZC (dla drugiego i każdego kolejnego produktu, kod UKTZD) 200

3Rejestracja deklaracji poprzedniej 150

4Rejestracja wstępnego powiadomienia deklaracji poprzedniej 150

5Rejestracja deklaracji wartości celnej 150

6Dokumentalne wsparcie przy rozmieszczeniu ładunku na Składzie Celnym 120

7Powiadomienie o ruchu tranzytowym 150

8Rejestracja faktury elektronicznej dla każdej pozycji 300

9Rejestracja faktury elektronicznej dla każdej pozycji 50

10Wyznaczenie kodu towaru zgodnie z UKTZD 160

11Przeprowadzenie weryfikacji tożsamości towarów (za godzinę) 180

12Modyfikacja karty akredytacyjnej przedsiębiorstwa 150

13Usługi w zakresie czasowego importu pojazdu 700

14Dokumentalne wsparcie ładunku podczas badań laboratoryjnych 120

Rejestracja dokumentów towarzyszących przy zadeklarowaniu

15Wypelnienie CMR 80

16Wypełnienie Carnet TIR 70

17Rejestracja dokumentów w dziale nomenklatury i klasyfikacji від 800 грн.

18Rejestracja dokumentów w dziale kontroli wartości celnej від 800 грн.

19Rejestracja dokumentów w dziale płatności 300

20Weryfikacja świadectwa pochodzenia Договірна

21Rejestracja świadectwa pochodzenia 400

22Rejestracja CCI (świadectwa wartości) 300

23Wydanie listu wyjaśniającego DTSSMIS / UKRSEPRO 400

24Doradztwo w zakresie odprawy celnej (za godzinę) 500

Zatwierdzenia i zezwolenia(zakładanie pieczęci) w obecności dokumentów pozwolenia)

25Rejestracja zezwolenia na kontrolę weterynaryjną 100

26Rejestracja zezwolenia na kontrolę środowiskową (sygnet) 70

27Rejestracja zezwolenia na kontrolę radiologiczną (sygnet) 300

28Rejestracja zezwolenia SES (sygnet) 120

29Wydanie pozwolenia na kwarantannę (fitosanitarne) 900

30Rejestracja świadectwa fitosanitarnego za pomocą pobierania próbek 150

31Uzyskiwanie phyto act (drukowanie na drewnianych paletach) 300

Te taryfy i usługi nie obejmują kosztów usług osób trzecich. Usługi osób trzecich będą refakturowane zgodnie z otrzymanymi od nich fakturami, z dopłatą 5%.
Koszt konsultacji i usług nie przewidzianych w niniejszych taryfach uzgadniany jest odrębnie.