• Nasi specjaliści przygotują oraz zarejestrują dla Państwa zgłoszenia celne dla ładunku zgodnie ustawą o Kodeksie Celnelnym oraz z innymi aktami normatywnymi.

 • Nasi specjaliści przygotują oraz zarejestrują dla Państwa zgłoszenia celne dla pojazdów zgodnie ustawą o Kodeksie Celnelnym oraz z innymi aktami normatywnymi.

 • W wypadku dokonania operacji eksportowych, oprócz rejestracji zgłoszeń celnych, obowiązkowym jest wypełnienie dokumentow transportowych, dokładniej – międzynarodowy list przewozowy (CMR). Specjaliści naszej firmy wykonają tą usługę szybko i jakościowo.

 • Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Celnego, wszystkie ładunki importowane do Ukrainy powinny być poprzednio zadeklarawone w organach Celnych na Państwowej Granicy Ukrainy oraz w zależności od kategorii towaru obliguje poprzednia finansowa gwarancja spłaty przyszłych podatków. Nasi fachowcy pomogą w przygotowaniu t.z. PP-szki ( poprzednie zawiadomienie na granice) oraz w niezbędnych wypadkach gwarantowania spłaty przyszłego podatku sformują t.z. PD ( poprdzednia deklaracja na granice).

 • Zdarzają się wypadki, gdy z rożnorodnych przyczyn deklaracja towarów które już przekroczyły granice Ukraińską jest utrudniona. Aby nie ponosić koszty za transport, jest możliwość tymczasowego przechowywania towaru na Składzie Celnym na terytorium punktu Celnego na ktorym bedzie dokonana odprawa celna. Specjalisci naszej firmy pomogą fachowo przygotować wszelkie dokumenty dla dla procedury rozmieszczenia towaru na Składzie Celnym.

 • W wypadkach, gdy wyznaczenie klasyfikacji towaru jest utrudione ( wyznaczenie kodu towaru, zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów Zewnętrznej Działalności ( UKTZD) towar może być wysłany do działu kwalifikacji oraz przy potrzebie do celnego labaratorium. Procedura ta zajmuje długi okres czasowy, czasami miesiące. Aby nie zatrzymywać ładunek oraz transport jest rejestrowana Tymczasowa Deklaracja (TD), która daje możliwość dopuszczenia towaru do ogólnego obiegu do podjęcia decyzji o klasyfikacji towaru. Po otrzymaniu decyzji o klasyfikacji, jest rejestrowana zwykła deklaracja, która anuluje TD. Specjaliści naszej firmy dokonają rejestracji TD dla potrzeb klienta zgodnie z założeniamu Kodeksu Celnego oraz Aktów Prawnych.

 • Istnieje pojęcie wartości celnej towaru, który jest importowany do Ukrainy, która często różni się od wartości towaru, która jest zadeklarowana w fakturze. Mogą być różne przyczyny : dodanie kosztów transportu, ubezpieczenie, prace załadunkowe itd. Istnieje także pojecie sredniej wartości celnej na całym terytorium Ukrainy, która może być o wiele mniejsza od wartości zadeklarowanej w dokumentach. W celu minimizacji zwiększenia wartości celnej przez Służby Celne, specjaliści naszej firmy przeprowadzą dla Państwa kwalifokowaną ocenę wartości celnej w dziale kontroli wartości celnej.

 • Aby prowadzić Zewnętrzną Ekonimiczną Działalność, czyli dokonanie operacji z importu/export towarów każda osoba prawna powinna być zarajestrowana w Urzędzie Celnym. Specjaliści naszej firmy fachowo przygotują dokumenty dla rejestracji w Urzedzie oraz dokonają zmian w razie ich wyniknięcia.

 • Istnieje pojęcie wartości celnej towaru, który jest importowany do Ukrainy, która często różni się od wartości towaru, która jest zadeklarowana w fakturze. Specjaliści naszej firmy przeprowadzą dla Państwa kwalifokowaną ocenę wartości celnej w dziale kontroli wartości celnej.

 • CARNET TIR – (Transport International Router, Międzynarodowy Tranzyt Drogowy) jest międzynarodowym dokumentem celnym w którym towar celny przewożony jest bez przeładunku przez jedną lub wiele granic, od wyjściowego urzędu celnego do urzędu celnego w miejscu docelowym. Zapewniamy sprawne i profesjonalne otwieranie tranzytów - karnetów TIR oraz wypełnianie dokumentów przewozowych CMR.

 • W wypadkach, gdy wyznaczenie klasyfikacji towaru jest utrudione ( wyznaczenie kodu towaru, zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów Zewnętrznej Działalności ( UKTZD) towar może być wysłany do działu kwalifikacji oraz przy potrzebie do celnego labaratorium. Specjaliści naszej firmy podejmą wszelkie niezbędne środki aby prawidłowo sklasyfikować towary zgodnie z przepisami UKTZED za zgodą i zaleceniami Wydziału Klasyfikacji Celnej.

 • Oprócz regulacji taryfowych ( deklaracje celne) istnieją także regulacje pozataryfowe : certyfikaty pochodzenia, fito, eko, sanepid, kontrola weterynarna. Nasi specjalisci pomogą w sporządzeniu oraz otrzymaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz udzielą wsparcia w przejsciu wszyskich rodzajów kontroli.

 • Specjaliści naszej firmy dostarczą Państwu profesjonalną i wykwalifikowaną radę w sprawach dotyczących odprawy celnej, prawodawstwa celnego oraz prowadzenia zewnętrznej działalności gospodarczej.