Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Celnego, wszystkie ładunki importowane do Ukrainy powinny być poprzednio zadeklarawone w organach Celnych na Państwowej Granicy Ukrainy oraz w zależności od kategorii towaru obliguje poprzednia finansowa gwarancja spłaty przyszłych podatków. Nasi fachowcy pomogą w przygotowaniu t.z. PP-szki ( poprzednie zawiadomienie na granice) oraz w niezbędnych wypadkach gwarantowania spłaty przyszłego podatku sformują t.z. PD ( poprdzednia deklaracja na granice).