W wypadkach, gdy wyznaczenie klasyfikacji towaru jest utrudione ( wyznaczenie kodu towaru, zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów Zewnętrznej Działalności ( UKTZD) towar może być wysłany do działu kwalifikacji oraz przy potrzebie do celnego labaratorium. Specjaliści naszej firmy podejmą wszelkie niezbędne środki aby prawidłowo sklasyfikować towary zgodnie z przepisami UKTZED za zgodą i zaleceniami Wydziału Klasyfikacji Celnej.