Nasi specjaliści przygotują oraz zarejestrują dla Państwa zgłoszenia celne dla pojazdów zgodnie ustawą o Kodeksie Celnelnym oraz z innymi aktami normatywnymi.