Nasi specjaliści przygotują oraz zarejestrują dla Państwa zgłoszenia celne dla ładunku zgodnie ustawą o Kodeksie Celnelnym oraz z innymi aktami normatywnymi.