CARNET TIR – (Transport International Router, Międzynarodowy Tranzyt Drogowy) jest międzynarodowym dokumentem celnym w którym towar celny przewożony jest bez przeładunku przez jedną lub wiele granic, od wyjściowego urzędu celnego do urzędu celnego w miejscu docelowym. Zapewniamy sprawne i profesjonalne otwieranie tranzytów - karnetów TIR oraz wypełnianie dokumentów przewozowych CMR.