W wypadkach, gdy wyznaczenie klasyfikacji towaru jest utrudione ( wyznaczenie kodu towaru, zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów Zewnętrznej Działalności ( UKTZD) towar może być wysłany do działu kwalifikacji oraz przy potrzebie do celnego labaratorium. Procedura ta zajmuje długi okres czasowy, czasami miesiące. Aby nie zatrzymywać ładunek oraz transport jest rejestrowana Tymczasowa Deklaracja (TD), która daje możliwość dopuszczenia towaru do ogólnego obiegu do podjęcia decyzji o klasyfikacji towaru. Po otrzymaniu decyzji o klasyfikacji, jest rejestrowana zwykła deklaracja, która anuluje TD. Specjaliści naszej firmy dokonają rejestracji TD dla potrzeb klienta zgodnie z założeniamu Kodeksu Celnego oraz Aktów Prawnych.